Bytte og retur

Bytte

Ønsker du å bytte vare så sender du varen i retur til oss og legger inn en ny bestilling i nettbutikken. Husk å gi oss beskjed om bytte gjennom angrerettskjema, epost nettbutikk@sapatos.no eller på tlf: 64 00 75 00. 
 

Mangler og reklamasjon

Ta kontakt med oss på tlf: (+47) 64 00 75 00 eller epost nettbutikk@sapatos.no dersom produktet du har bestilt fra oss har mangler eller andre kvalitetsproblemer. 

Utdrag fra Forbrukerloven endret ved lov juni 2007
§ 27.Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.
Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette gjelder ikke så langt selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid. Fristene etter første og annet punktum gjelder heller ikke dersom det foreligger en mangel etter § 15 annet ledd bokstav g.
Reklamasjon kan i stedet fremsettes overfor den som etter avtale med selgeren har påtatt seg å avhjelpe mangler.
Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. Retten til å gjøre mangelen gjeldende kan også tapes etter foreldelseslovens regler om foreldelse.


Dine rettigheter som kunde ved feil eller mangler på vare kjøpt hos Sapatos.

Utdrag fra Forbrukerloven
§ 26.Forbrukerens krav ved mangler
Dersom det foreligger en mangel og dette ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side, kan forbrukeren
a) holde kjøpesummen tilbake etter § 28
b) velge mellom retting og omlevering i samsvar med §§ 29 og 30
c) kreve prisavslag etter § 31
d) kreve heving etter § 32
e) kreve erstatning etter § 33.
Forbrukerens rett til erstatning faller ikke bort ved at han eller hun gjør gjeldende andre krav, eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.
For andre feil ved selgerens oppfyllelse gjelder bestemmelsene om mangler så langt de passer. Partene kan avtale en annen løsning. Avtalefriheten gjelder likevel ikke for installeringsforpliktelser som inngår i salgsavtalen.

Hvis det er mindre feil eller mangler på varen kan ofte beste løsning være å oppsøke en lokal skomaker, men dette må være avtalt med Sapatos på forhånd. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre feilen ut over det som måtte være avtalt med oss, betaler ikke Sapatos disse utgiftene. Dersom vare ikke er mulig å reparere har du rett på nytt produkt eller pengene tilbake. Tilbakebetaling skal skje innen 14 dager av mottatt reklamasjon. 

Sapatos AS forplikter seg til å følge Forbrukertvistutvalgets avgjørelser. 

Har du spørsmål vedrørende reklamasjon så ta kontakt med oss på nettbutikk@sapatos.no eller på tlf: 64 00 75 00. 

Retur av reklamasjon:
1. Gi beskjed til kundeservice på epost, tlf eller gjennom min side på sapatos.no
2. Pakk varen godt inn og lim på returetiketten. Dersom du ikke har returetikett ta kontakt med kundservice så sender vi deg en ny.
3. Lever inn pakken på samme sted du hentet den. NB! Husk å be om kvittering
4. Vare krediteres så fort den kommer inn til vårt varelager senest 14 dager etter mottatt reklamasjon.